ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014